Collecteren tijdens Coronacrisis

Juist in deze tijd zijn uw giften hard nodig om onze kerkdiensten in stand te houden, maar ook om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is. Om dit makkelijker te maken kunt u nu direct via de link op deze pagina een betaling uitvoeren. Uiteraard is de voorgaande methode, handmatig via internetbankieren, ook nog steeds mogelijk.

De iDeal betaling van de diaconie verloopt veilig via de Rabobank, de iDeal betaling van de kerkvoogdij verloopt veilig via de SKG, een speciale bank voor kerkelijk geldbeheer.

In plaats van 3 collectezakken zullen we nu voor 2 doelen 'collecteren': diaconie en kerkvoogdij. De giften op de rekening van de kerkvoogdij verdelen we evenredig tussen ‘instandhouding eredienst’ en het ‘onderhoudsfonds’. Bij wisseling van een bestemming zullen we de link verversen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

*Update - 16-4-2020: de link voor de diaconale collecte werkt weer! Er wordt nu een andere rekeningnummer gebruikt.

 Collecte 1  Diaconie – doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor ‘Luisteren op afstand’. Juist in deze tijd weten we ons gezegend door de techniek, iedereen van ons kan Gods Woord vrij horen via internet of de kerkradio. Omdat het aantal luisteraars nu veel groter is zijn hier ook extra kosten aan verbonden. Daarom vragen we uw gift om deze kosten te betalen.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak:

 
 of via link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZbPq83KRRgaMCw1tsNrvew 


Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL41 RABO 0353 3654 67 o.v.v. Diaconie Herv. Gem. Nieuwland.

 Collecte 2 en 3   Kerkvoogdij -  doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor het kerkgebouw en alle onkosten die we maken om de kerkdiensten door te laten gaan in een warm en droog gebouw waarin Gods Woord en de lofzangen tot Zijn eer kunnen blijven klinken. Een deel van uw giften wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van Onder de Toren. Daarnaast zullen we de helft van de giften gebruiken voor het Onderhoudsfonds.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak (voor deze gift wordt u doorgestuurd naar de site van ‘Samen goed doen’):

  
 of via link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4144


Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL89 RABO 0373 7052 12 o.v.v. College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Nieuwland.
 
terug