Collecteren tijdens Coronacrisis

Juist in deze tijd zijn uw giften hard nodig om onze kerkdiensten in stand te houden, maar ook om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is. Om dit makkelijker te maken kunt u nu direct via de link op deze pagina een betaling uitvoeren. Uiteraard is de voorgaande methode, handmatig via internetbankieren, ook nog steeds mogelijk.

De iDeal betaling van de diaconie verloopt veilig via de Rabobank, de iDeal betaling van de kerkvoogdij verloopt veilig via de SKG, een speciale bank voor kerkelijk geldbeheer.

In plaats van 3 collectezakken zullen we nu voor 2 doelen 'collecteren': diaconie en kerkvoogdij. De giften op de rekening van de kerkvoogdij verdelen we evenredig tussen ‘instandhouding eredienst’ en het ‘onderhoudsfonds’. Bij wisseling van een bestemming zullen we de link verversen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

 Collecte 1  Diaconie – 12 juli
Uw giften zijn bestemd voor Gevangenzorg Nederland.
Het werk van Gevangenenzorg Nederland wordt gekenmerkt door de volgende kernwaarden: Barmhartige gerechtigheid.  
Wij belijden in de lange traditie van het christelijk geloof dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door een misdaad, hoe erg die ook is. Wij ontmoeten de gevangene en hebben interesse voor zijn persoonlijk wel en wee.
Gevangenenzorg Nederland staat voor 'geloof in herstel'.  We leggen graag uit wat we daarmee bedoelen. Wij bezoeken gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Mattheüs 25:36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op ons hulpaanbod. Voor meer info: https://www.gevangenenzorg.nl/

Namens de diaconie van harte aanbevolen.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak:

 
 of via link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=A4RN75SXTDajgKdxfU47zw


Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL41 RABO 0353 3654 67 o.v.v. Diaconie Herv. Gem. Nieuwland.

 Collecte 2 en 3   Kerkvoogdij -  doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor het kerkgebouw en alle onkosten die we maken om de kerkdiensten door te laten gaan in een warm en droog gebouw waarin Gods Woord en de lofzangen tot Zijn eer kunnen blijven klinken. Een deel van uw giften wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van Onder de Toren. Daarnaast zullen we de helft van de giften gebruiken voor het Onderhoudsfonds.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak (voor deze gift wordt u doorgestuurd naar de site van ‘Samen goed doen’):

  
 of via link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4144


Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL89 RABO 0373 7052 12 o.v.v. College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Nieuwland.
 
terug

Agenda

Kerkdienst

16 aug 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

16 aug 2020 om 18.30 uur

Kerkdienst

23 aug 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

23 aug 2020 om 18.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.