Reserveer hier uw zitplaats

Update - 05-03-2021
Naar aanleiding van verdere verruimig zowel door onze overheid als de PKN heeft de kerkenraad besloten tot enkele kleine wijzigingen. De belangrijkste hiervan omvat de zang, deze zal vanaf 07-03-2021 weer waargenomen worden door enkele zangers. We hebben dit besluit zorgvuldig genomen, ook met de huidige (rustige) situatie in ons dorp in het achterhoofd.

De volgende maatregelen zijn per 7 maart 2021 van toepassing:
1. De kerkdeuren zijn open voor de gemeente. Tijdens de ochtenddienst kan gebruik worden gemaakt van de creche.
2. Het aantal te reserveren plaatsen is 30 stuks, dit betreffen zowel volwassen als kinderen.
3. We houden twee diensten, om 09:30u en 18:30u.
4. Tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw draagt iedereen een mondkapje, zodra u zit mag deze weer afgezet worden.
5. Tijdens de dienst wordt gezongen door enkele voorzangers. Zij zullen op de voorste rij stoelen plaatsnemen, met daarachter enkele rijen leeg om voldoende afstand tot de gemeente te bewaren. We roepen u er toe op in de huiskamers de lofzang tot eer en aanbidding van onze God gaande te houden.
6. We vinden het waardevol om tijdens het slotgebed met elkaar het 'Onze Vader' te declameren. De andere momenten van declamatie zijn met de ingang van de zangers vervallen.
7. Ten aanzien van het jeugdwerk volgen we de lijn van de overheid met betrekking tot het openstellen van de basisscholen. Dit betekent dat alleen de zondagschool en de Mosterdzaadjes weer kunnen starten, mits de leiding hier ook achter staat. De commissie inventariseert dit bij de betreffende leiding, u wordt hier door de leiding verder over geïnformeerd.
8. Ook de cathegese zal in navolging van de openstelling van de middelbare scholen nog enkele malen fysiek plaatsvinden.
9. De inzameling van de gaven vindt digitaal plaats. U kunt uw gave per bank overmaken of via de website.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:
live
Klik hier om uw plaats te reserveren
terug

Agenda

Vrouwenochtend*

14 apr 2021 om 08.45 uur

Passage*

14 apr 2021 om 19.45 uur

Gebedskring*

15 apr 2021 om 20.00 uur

Kerkdienst

18 apr 2021 om 09.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.