Reserveer hier uw zitplaats

Update - 15-01-2021
Met pijn in het hart is de kerkenraad tot de conclusie gekomen dat het niet langer verantwoord is om de gemeente op te roepen naar de diensten te komen. De niet aflatende stroom van positieve gevallen in ons dorp en in de gemeente, vraagt ons om over te gaan naar online diensten tot de situatie in ons dorp substantieel verbeterd is. 

Broeders en zusters, we gaan weer een aantal moeilijke weken tegemoet waarin de afwezigheid van de kerkgang een pijnlijk gemis zal zijn. Deze hele situatie laat ons eens te meer zien dat onze wereld niet maakbaar is. Deze donkere tijd schreeuwt om perspectief en laten we dat nu net wél hebben. Het licht van de Morgenster is opgegaan en daar mogen we onze ogen op gericht houden. Dat biedt oneindig veel meer perspectief dan een mogelijk einde van de lockdown op 9 februari. Laten we dat ons ook steeds in herinnering houden en de mensen om ons heen daar mee bemoedigen.

De volgende maatregelen zijn van toepassing:
1. Online diensten voor de komende 3 zondagen (17, 24, 31 januari). In de eerste week van februari wordt de actuele situatie opnieuw geëvalueerd en hopelijk kunnen dan 7 februari de deuren weer open voor de gemeente.
2. Aanwezig tijdens de dienst: Predikant, ouderling, diaken, kerkrentmeester en organist
3.Tijdens de dienst wordt niet gezongen. Zingen is onmisbaar liturgisch element in de eredienst wat niet mag ontbreken. We roepen u er toe op in de huiskamers de lofzang tot eer en aanbidding van onze God gaande te houden.
4. Alle gemeenteactiviteiten kunnen als gevolg van de aangepaste regels niet meer in de huidige vorm doorgaan. Deze kunnen in digitale vorm uiteraard wel doorgaan, hierover wordt u dan door de leiding geïnformeerd.
5. De inzameling van de gaven vindt digitaal plaats. U kunt uw gave per bank overmaken of via de website.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:
live
Klik hier om uw plaats te reserveren
terug

Agenda

Kerkdienst

17 jan 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

17 jan 2021 om 18.30 uur

Ouderenmiddag*

19 jan 2021 om .

Gebedskring*

21 jan 2021 om 20.00 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.