Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Nieuwland
 
 
Ouderlingen en wijken Ouderlingen en wijken
Aan de ouderlingen is onder meer toebetrouwd het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de sacramenten, de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten, de zorg om de gemeente rondom Woord en sacrament samen te brengen alsmede de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt.

Eenmaal in de twee jaar komen twee ouderlingen bij u op huisbezoek. Zij zien er iedere keer weer naar uit om samen met u over de zaken van het geloof te spreken. Om te vernemen wat de we­ke­lijk­se verkondiging van het Woord in uw leven uitwerkt. Uiteraard kunnen ook an­dere dingen betreffende onze gemeente ter sprake komen.

Voor de pastorale zorg is de predikant altijd de eerst aanspreekbare. Bij zijn afwezigheid treedt een ouderling op als zijn vervanger.

De kerkenraad heeft daartoe de gemeente ingedeeld in vier pastorale wijken. De indeling is hier­onder weergegeven. Iedere wijk heeft zijn eigen ouderling: de wijkouderling. De wijkouderling draagt bij afwezigheid van de predikant zorg voor het hem toegewezen deel van de gemeente.

Wijkindeling   
Wijk 1
Ouderling C. de Jong

Kwakernaak
Torenpad
Torenstraat
Verduinstraat
Zalingstraat
Ryerskop
 
Wijk 2
Ouderling P. Benschop

Geer
Zijlkade
Dorpsplein 
Wijk 3 
Ouderling G. Weeda

Gorinchem
Hoogblokland
Leerbroek
Leerdam
Maarssen
Meerkerk
Burg. Berendsstraat
Jan Poldermanstraat
Kerkstraat
 
Wijk 4
Ouderling S. Wisse

Achterdijk
Breezijde
Smalzijde
Lange Schenkel
Kanaaldijk
Klinkert
Kort Nyelant
Nieuweweg
Verzorgingstehuizen
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst (Openbare Geloofsbelijdenis)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30 uur
meer details

Koffiedrinken na de dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 18.30 uur
meer details

Zangkwartiertje
datum en tijdstip 05-04-2020 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.