Passage

"Passage" is een christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, voortgekomen uit een fusie tus­sen de C.P.B. (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond) en de N.C.V.B. (Nederlandse Christen Vrouwen Bond). Het is een vereniging met ongeveer 50 leden. De grondslag is: Gods Woord op elk levens­terrein. Door middel van "Passage" willen leden zich bezinnen op hun plaats in de sa­menleving. 

Op de verenigingsavonden worden verschillende onderwerpen behandeld. Er worden sprekers uit­genodigd, maar ook ontspanning en gezelligheid krijgen aandacht. Ook worden er excursies ge­organiseerd en gaan we een dag op reis. "Passage" vergadert één keer per maand, op woensdagavond in "Brandpunt", we beginnen om 19.45 uur. Er zijn acht vergaderavonden, van september t/m april. In de maanden mei en juni gaan we een aantal keren fietsen.

Het bestuur van ''Passage'' bestaat uit:
mw. N. Barten-de Gans (voorz.), Vlietzicht 106, Nieuwpoort tel. 0184-701665
mw. J. Molenaar (2e voorz.), Burg. Berendstraat 7 tel. 352541
mw. J.M. Baars-Geluk (1e secr.), Zijlkade 20 tel. 359902
mw. A. Hijkoop-Heikoop (2e secr.), Zalingstraat 4  tel. 351755
mw. G.A. Brouwer-Bikker (penn.), Raadhuisstraat 50, Leerbroek tel. 0345-599796
e-mail: passagenieuwland.leerbroek@gmail.com  
terug

Agenda

Kerkdienst

16 aug 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

16 aug 2020 om 18.30 uur

Kerkdienst

23 aug 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

23 aug 2020 om 18.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.