Mannenvereniging

Nieuwland heeft een bloeiende interkerkelijke Mannenvereniging, waar vooral broederlijk wordt sa­mengewerkt tussen leden van verschillende kerken. De naam van deze vereniging luidt: "Eén is uw Meester".

Op elke vergaderavond wordt een hoofdstuk uit een bepaald Bijbelboek besproken. De vergaderin­gen worden op dinsdagavond gehouden, vanaf acht uur in "'t Kruispunt" (tenzij anders aangekondigd). De Mannenvereniging vergadert tien keer per seizoen. Eén keer per seizoen is er een geza­menlijke vergadering met Jeugdvereniging "Maranatha".

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:
dhr. F. Boom (voorz.), Geer 8, Nieuwland tel. 06-13401619
dhr. F. Wilkes (secr.), Geer 22, Nieuwland tel. 352946
dhr. F. Van der Ham (alg. adj.), Smalzijde 2, Nieuwland  tel. 351681
dhr. N. Sterk (penningm.),Langeschenkel 3, Nieuwland tel. 745618
terug