Reserveer hier uw zitplaats

Update - 26-04-2021
Naar aanleiding van verdere verruimig zowel door onze overheid als de PKN heeft de kerkenraad besloten tot enkele wijzigingen. Houdt zeker de komende tijd ook de website in de gaten, want evenals de overheid hopen we in de komende tijd een heel aantal maatregelen te kunnen verruimen het gaat om de erediensten.

Ten opzichte van 12 april is toegevoegd dat we een tweede ochtenddienst zullen houden. We zien dat het aantal reserveringen toeneemt, en willen u naast de liefdevolle nodiging ook meer gelegenheid geven in Gods huis te zijn.  

De volgende maatregelen zijn per 2 mei 2021 van toepassing:
1. De kerkdeuren zijn open voor de gemeente. Tijdens de ochtenddienst kan gebruik worden gemaakt van de creche.
2. Het aantal te reserveren plaatsen is 30 stuks, dit betreft volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
3. We houden drie diensten, om 09:00u, 11:00u en 18:30u.
4. Tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw draagt iedereen een mondkapje, zodra u zit mag deze weer afgezet worden.
5. Tijdens de dienst wordt gezongen door voorzangers. Zij zullen op de voorste rij stoelen plaatsnemen, met daarachter enkele rijen leeg om voldoende afstand tot de gemeente te bewaren. We roepen u er toe op in de huiskamers de lofzang tot eer en aanbidding van onze God gaande te houden.
6. We vinden het waardevol om tijdens het slotgebed met elkaar het 'Onze Vader' te declameren. 
7. Ten aanzien van het jeugdwerk volgen we de lijn van de overheid met betrekking tot het openstellen van de basisscholen. Dit betekent dat alleen de zondagschool en de Mosterdzaadjes weer kunnen starten, mits de leiding hier ook achter staat. De commissie inventariseert dit bij de betreffende leiding, u wordt hier door de leiding verder over geïnformeerd.
8. Ook de catechese zal in navolging van de openstelling van de middelbare scholen nog enkele malen fysiek plaatsvinden.
9. De inzameling van de gaven vindt digitaal plaats. U kunt uw gave per bank overmaken of via de website.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:
live
Klik hier om uw plaats te reserveren
terug

Agenda

Kerkdienst

09 mei 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

09 mei 2021 om 18.30 uur

Jonge lidmatenkring*

11 mei 2021 om 20.00 uur

Kerkdienst (Hemelvaartsdag)

13 mei 2021 om 09.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.