Reserveer hier uw zitplaats

Update - 1-12-2021
Naar aanleiding van het meest recente advies van de overheid en PKN heeft de kerkenraad de maatregelen aangepast. De belangrijkste daarbij is dat de avonddienst verplaatst wordt naar de middag. Ons doel blijft om zoveel mogelijk datgene wat we echt belangrijk vinden voor de eredienst door te kunnen laten gaan: zorgen voor zoveel mogelijk plaats, en de lofzang in stand houden. Dit betekent dat we soms ook maatregelen doorvoeren die maatschappelijk gezien wenselijk zijn.

Maatregel 1, 4, 6-8 zijn aangepast/toegevoegd.

De volgende maatregelen zijn per 1 december 2021 van toepassing:
1. De avonddienst wordt verplaatst naar de middag tenzij anders vermeld in de Zaaier. De dienst start dan om 15:30u.
2. De lofzang moet gaande blijven, maar op verantwoorde manier. We reduceren het aantal coupletten naar 10-11 en vragen de gemeente ingetogen te zingen. 
3. Tijdens verplaatsingen adviseren we het dragen van mondkapjes, als kerkenraad zullen we deze sowieso dragen.
4. Om voldoende afstand te bewaren moeten het aantal zitplaatsen teruggebracht worden naar maximaal 75 personen incl kinderen. Hierbij reserveren we zowel s'ochtends als s'avonds. Dit aantal zullen we monitoren en indien nodig naar boven of beneden bijstellen. 
5. Om voldoende afstand te garanderen zullen we het volgende doen:
- Kerk in gaan en verlaten vanaf 1 kant (zijde consistorie)
- Banken verlengen met stoelen aan de andere zijde (Zijlkade), u wordt gevraagd om dan bij binnenkomst zover mogelijk door te schuiven
- We beginnen met om en om afsluiten (bordje/kaartje) van de banken waardoor mensen automatisch verspreid in de kerk gaan zitten 
- Tegen het einde zullen we achter vandaan, als er geen plaats meer is, een rij openen en mensen daar bewust hun plek wijzen en vragen versprongen te zitten
- Versprongen zitten betekent dat je niet direct achter degene voor je gaat zitten
6. Bij kerkelijke activiteiten in een huiskamer maximaal 4 personen extra in het huishouden (in principe alleen de jonge lidmatenkring).
7. Catechese zal met de nodige aanpassingen door blijven gaan. Om de grotere ruimte in ODT te gebruiken zal de groep van ouderling Sam Wisse verplaatsen naar de dinsdagavonden.
8. Clubs, verenigingen en kringen komen meestal s'avonds samen, en dus na 17:00u. We hebben besloten dat het voor de uniformiteit verstandig is om daarom tot nader order alle andere activiteiten dan eerder genoemde uitzonderingen bij 6 en 7, te stoppen. Via de kerkenraad zullen de leidinggevenden van de jeugdraad en de zondagschool geïnformeerd worden over de kerstvieringen om deze tijdig voor te kunnen bereiden.
9. De inzameling van de gaven vindt digitaal plaats. U kunt uw gave per bank, via de website overmaken of achterin de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:

Klik hier om uw plaats te reserveren
terug