Reserveer hier uw zitplaats

Update - 21-06-2021
In het licht van de verdere verruiming van de overheidsmaatregelen heeft de kerkenraad besloten tot versoepelingen met ingang van zondag 26 juni. 

Voorlopig zal dit vanwege de 1.5-meter regel de laatste verruiming zijn, tot deze hopelijk ook zo spoedig mogelijk verdwijnt. Laten we God de dank, eer en lof toebrengen die Hem toekomt, en Hem bidden en danken dat Hij ook Zijn gemeente in Nieuwland vasthoud(t). Hartelijk nodigen we u uit in de diensten!

De volgende maatregelen zijn per 26 juni 2021 van toepassing:
1. De kerkdeuren zijn open voor de gemeente. Tijdens de ochtenddienst kan gebruik worden gemaakt van de creche.
2. Het aantal te reserveren plaatsen is 55 stuks, dit betreft volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Dus voor kinderen van 12 jaar of jonger hoeft niet gereserveerd te worden.
3. Omdat we de kerkbanken nu maximaal zullen benutten (zover dit kan met anderhalve meter afstand) vragen we u om uw kinderen zoveel mogelijk aan weerskanten van u als ouder te plaatsen.
4. Bij het inlopen van de bank direct zover mogelijk naar de linkerzijde te lopen (Zijlkade-kant).
5. We houden twee diensten per zondag op de reguliere tijden (09:30 en 18:30) waar wij eventueel bij bijzondere diensten vanaf wijken, door bijvoorbeeld een derde dienst. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt via De Zaaier en/of kunt u zien in Eventbrite. Zondag 20 juni zijn er twee doopdiensten in de morgen.
6. Tijdens de zangmomenten kunnen we weer als gemeente zingen zonder verdere beperkingen.
7. Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
8. We vinden het waardevol om tijdens het slotgebed met elkaar het 'Onze Vader' te declameren, maar dit doen we niet standaard meer iedere dienst - dit zal de voorganger aangeven.
9. Ten aanzien van het jeugdwerk en de cathechese houden we (voor zover hier nog activiteiten plaatsvinden) de ingezette koers vast.  
10. De inzameling van de gaven vindt digitaal plaats. U kunt uw gave per bank overmaken of via de website.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:
live
Klik hier om uw plaats te reserveren
terug

Agenda

Kerkdienst

08 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

08 aug 2021 om 18.30 uur

Kerkdienst

15 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

15 aug 2021 om 18.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.