Coronamaatregelen actueel

Update - 24-02-2022
Naar aanleiding van het meest recente advies van de overheid en PKN heeft de kerkenraad de maatregelen aangepast. We zijn dankbaar dat we als kerk de deuren weer wagenwijd voor iedereen, zonder belemmering open mogen zetten. We nodigen u allen hartelijk uit om met ons in de diensten Gods goede Naam te loven. 

Enkele maatregelen zijn nog niet afgeschaft.

De volgende maatregelen zijn per 20 februari 2022 van toepassing:
1. Reserveren, mondkapjes en anderhalve meter zijn niet meer van toepassing.
2. Vorig jaar zomer hebben we in eerste instantie bij de openstelling nog enkele rijen achterin gereserveerd voor degene die toch graag afstand wilde houden. Daar was toen geen animo voor, en dus bieden we deze ruimte nu niet aan. Mocht u dit desondanks toch willen, geeft u het dan te kennen aan de koster, dan vinden we wel een oplossing.
3. De inzameling van de gaven vindt nog wel digitaal of alleen achter in de kerk plaats. U kunt uw gave per bank, via de website overmaken of achterin de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:

Klik hier om uw plaats te reserveren
terug