Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Nieuwland
 
 
Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en de predikant. Lees hier hun namen en contactgegevens. 

Predikant
A. van der Stoep             
tel. 0183-352677, Breezijde 1, 4243 JM
e-mail:

Wanneer Nieuwland vacant is, dus wanneer de predikantsplaats onbezet is, wordt door de classis een consulent voor Nieuwland aangewezen.

Ouderlingen
dhr. C. Huiting (scriba kerkenraad)
tel. 0183-352478, Hoge Giessen 8, 4221 MA, Hoogblokland
e-mail:

dhr. P.C. Benschop
tel. 0183-561172, Smalzijde 25b, 4243 JP Nieuwland

dhr. C. de Jong
tel. 0183-354142, Breezijde 2, 4243 JM Nieuwland

dhr. G.M. Weeda
tel. 0183-352053, Zalingstraat 9, 4243 JV Nieuwland

dhr. S. Wisse
tel. 0183-840125, Dorpsplein 7, 4243 JC Nieuwland 

Diakenen
dhr. L.M. de Groot (voorz. diaconie)
tel. 0345-701139, Achterdijk 12, 4243 TM, Nieuwland

dhr. C.M. Baars (adm. diaken)
tel. 0183-359901, Zalingstraat 17, 4243 JV Nieuwland

dhr. G.W. Kortlever (assessor kerkenraad)
tel. 0345-599490, Leerbroekseweg 31, 4245 KS, Leerbroek

Ouderlingen-kerkrentmeesters
dhr. J.W. van Herk (voorz. coll.v.kerkrentmeesters)
tel. 0183-352196, Zijlkade 31a, 4243 JD Nieuwland

dhr. A. Treuren (penningm. coll.v.kerkrentm.)
tel. 0183-351160, Geer 31, 4243 JS Nieuwland

dhr. W. Geuze (secr. coll.v.kerkrentm.)
Kort Nyelant 2, 4243 HC Nieuwland

Iedere Hervormde Gemeente maakt deel uit van grotere verbanden. Zo staat enerzijds iedere gemeente op zichzelf, anderzijds kent zij een groter geheel. We moeten dan niet alleen denken aan de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook heeft iedere gemeente te maken met het classicale verband. Nieuwland is sinds 1951 aangesloten bij de classis van Gorinchem. Per gemeente zijn twee ambtsdragers afgevaardigd.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst (Openbare Geloofsbelijdenis)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30 uur
meer details

Koffiedrinken na de dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 18.30 uur
meer details

Zangkwartiertje
datum en tijdstip 05-04-2020 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.