Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Nieuwland
 
 
Passage Passage
"Passage" is een christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, voortgekomen uit een fusie tus­sen de C.P.B. (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond) en de N.C.V.B. (Nederlandse Christen Vrouwen Bond). Het is een vereniging met ongeveer 50 leden. De grondslag is: Gods Woord op elk levens­terrein. Door middel van "Passage" willen leden zich bezinnen op hun plaats in de sa­menleving. 

Op de verenigingsavonden worden verschillende onderwerpen behandeld. Er worden sprekers uit­genodigd, maar ook ontspanning en gezelligheid krijgen aandacht. Ook worden er excursies ge­organiseerd en gaan we een dag op reis. "Passage" vergadert één keer per maand, op woensdagavond in "Brandpunt", we beginnen om 19.45 uur. Er zijn acht vergaderavonden, van september t/m april. In de maanden mei en juni gaan we een aantal keren fietsen.

Het bestuur van ''Passage'' bestaat uit:
mw. N. Barten-de Gans (voorz.), Vlietzicht 106, Nieuwpoort tel. 0184-701665
mw. J. Molenaar (2e voorz.), Burg. Berendstraat 7 tel. 352541
mw. J.M. Baars-Geluk (1e secr.), Zijlkade 20 tel. 359902
mw. A. Hijkoop-Heikoop (2e secr.), Zalingstraat 4  tel. 351755
mw. G.A. Brouwer-Bikker (penn.), Raadhuisstraat 50, Leerbroek tel. 0345-599796
e-mail:   
terug
 
 
 
 

Kerkdienst (Goede Vrijdag)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Kerkdienst (Eerste Paasdag)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.15 uur
meer details

Kerkdienst (Eerste Paasdag)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 18.30 uur
meer details

Kerkdienst (Tweede Paasdag)
datum en tijdstip 13-04-2020 om 09.30 uur
meer details

 
Collecte
Digitaal uw gift geven doet u via kerkdiensten.
 
Bij de diensten
Kijk op de pagina 'Kerkdiensten' voor het kerkboekje voor de kinderen en voor de liederen van de voorzang voor Eerste Paasdag.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.