Afscheid

Op zaterdag 8 januari is er gelegenheid afscheid te nemen van dominee Van der Stoep en zijn gezin. In verband met de huidige coronamaatregelen doen we dat in de kerk via een 'walk-trough'. U kunt via de hoofdingang onder de toren de kerk binnenkomen, de rout is verder aangegeven. Uiteraard is er de tijd om kort met de dominee te spreken, maar houdt hierbij wel rekening met de rij achter u. 

Om te lange wachtrijen te voorkomen hebben we de middag opgedeeld in vier blokken, per wijk bent u welkom tussen de genoemde tijdstippen. Dit schema ziet er als volgt uit:
Wijk 1                          
14:30-15:15                

Kwakernaak
Torenpad
Torenstraat
Verduinstraat
Zalingstraat
Ryerskop
 
Wijk 2
15:15-16:00

Geer
Zijlkade
Dorpsplein
Achterdijk
Klinkert
Nieuweweg
Verzorgingstehuizen
Wijk 4
16:00-16:45

Breezijde
Smalzijde
Lange Schenkel
Kanaaldijk
Kort Nyelant
 
Wijk 3 (let op volgorde)
16:45-17:30

Overige straten
Burg. Berendsstraat
Jan Poldermanstraat
Kerkstraat
Overige straten
(ook buiten Nieuwland)


Enkele maatregelen:
- Er wordt koffie/thee/frisdrank geserveerd, dit kunt u tijdens het wachten nuttigen.
- Een mondkapje is niet verplicht. Maar let wel extra op de anderhalve meter afstand.
- We schudden geen handen.


 
terug