College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters die deel uitmaken van de kerkenraad en in het bijzonder tot taak hebben zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de kerk. Daartoe behoort onder meer ook de zorg voor het kerkgebouw, orgel, verenigingsgebouw, pastorie, tuin, organisten, koster, tuinman en kerkradio. Het college wordt hierin bijgestaan door de commissie van advies en bijstand. De samenstelling van het college van kerkrentmeesters vindt u in het artikel over de kerkenraad.

Commissie van advies en bijstand
dhr. R. Zijderveld
dhr. C. van der Ham
dhr. W. van der Ham
dhr. H. het Lam
dhr. A.G.W. Scherpenzeel
dhr. F. Treuren

Kostersechtpaar
Dhr. en mevr. Haag, tel. 351589, Zalingstraat 3, 4243 JV 

Organisten
Bertine Pesselse
Arie Buizert
Leonard de Groot
Maarten van Rijswijk
Wouter Snetselaar
Piet van Wijk
Aad de ligt
Adriaan van Wijk

Archiefbeheer
dhr. C. Baars

Kerkelijk ontvanger/Administrateur
dhr. P. Kant, tel. 353019, Zalingstraat 23, 4243 JV

Bankrekening college van kerkrentmeesters: bankrekeningnummer NL 89 RABO 0373 7052 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het onderhoudsfonds: bankrekeningnummer NL 70 RABO 0341 3036 74 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het orgelfonds: bankrekeningnummer NL 92 RABO 0373 7052 55 t.n.v. Orgelfonds Herv. Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het bouwfonds OdT: bankrekeningnummer NL 68 RABO 0140 0729 42 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
terug