maandag 13 maart 2017 t/m donderdag 30 maart 2017

GEVRAAGD: Organist(e)

Datum: 
 maandag 13 maart 2017 t/m donderdag 30 maart 2017
Tijdstip: 
 0:00  - 24.00

 
Wegens vertrek van één van onze organisten zijn wij, de Hervormde Gemeente te Nieuwland, dringend op zoek naar een enthousiaste
 

Organist(e)
 (voor 1 of meerdere diensten per maand)
 
voor de begeleiding van de erediensten op zondag en op de kerkelijke feestdagen. Onze gemeente hecht veel waarde aan een goed verzorgd orgelspel tijdens de eredienst op het Kruse-orgel uit 1908.
 
Aanstelling en honorering zal plaatsvinden conform de Generale Regeling voor Kerkmusici op basis van een vrijwilligersvergoeding. Kandidaten worden uitgenodigd voor een proefspel. Reacties kunnen  verstuurd worden naar: het College van Kerkrentmeesters, Zalingstraat 23; 4243 JV Nieuwland of via de mail naar: peterkant@solcon.nl
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Andries Boogert (huidige organist)  tel: 0183-351665 of Peter Kant (ouderling-kerkrentmeester)
tel: 0183-353019.
 

terug