Collecten

In iedere kerkdienst, ook bijzondere diensten, wordt er volgens een collecterooster gecollecteerd voor diaconie, instandhouding van de eredienst en onderhoudsfonds. 

Collecte voor de instandhouding van de eredienst
Deze collecte dient voor alle uitgaven van personele aard.

Onderhoudsfondscollecte
Deze collecte is bestemd voor alle uitgaven die te maken hebben met exploitatie en onderhoud van gebouwen, interieuren, apparatuur en terreinen. Omdat hiervoor veel geld nodig is, wordt iedere eerste zondag van de maand een extra collecte gehouden voor het onderhoudsfonds. Bij buitenge­wone uitgaven zal er speciaal worden gecollecteerd, waarbij het doel en de noodzaak duidelijk en vroegtijdig bekend zullen worden gemaakt.

Orgelfondscollecte
Het onderhoud van het orgel valt niet onder de subsidieregeling van Monumentenzorg. Om midde­len te reserveren voor groot onderhoud, dus naast het normale jaarlijkse onderhoud van het orgel, is het orgelfonds opgericht. Hiervoor wordt twee zondagen per jaar in de kerkdienst gecollecteerd.

Collectebonnen
Collectebonnen kunnen worden gebruikt voor de collecten in de erediensten, maar ook voor de zen­dingsbussen in de kerk, de catechisatie- en zondagsschoolbusjes en voor de busjes bij de kerkradioluisteraars. De bonnen worden verkocht op iedere eerste en derde donderdag van de maand van 18.45 tot 19.30 uur in het gebouw "Kruispunt". Door middel van het afgeven van een doorlopende machtiging wordt de aankoop van collectebonnen van het opgegeven bankrekeningnummer geïnkasseerd. Momenteel vertegenwoordigen de collectebonnen een waarde van € 0,75 of € 1,00.

Vrijwillige bijdrage
Deze bijdrage wordt tweemaal per jaar persoonlijk opgehaald door de leden van de commissie van advies en bijstand en vormt een belangrijke bron van inkomsten. Voor de vrijwillige bijdrage wordt ieder gezin aangeschreven. Dit schrijven is bedoeld voor alle gezinsleden met een eigen in­komen. De gezinsleden van 18 jaar en ouder ontvangen zelf een schrijven. De op­brengst is be­stemd voor de instandhouding van de eredienst. Bij de eerste rondgang ontvangt u een beknopte begroting.

Solidariteitskas
De solidariteitskas is de enige bijdrage die verplicht moet worden afgedragen. Deze wordt eenmaal per jaar geïnd en alleen van de belijdende leden gevraagd. Van de opbrengst moet 50% worden af­gedragen aan de landelijke kerk, het resterende deel is bestemd voor de plaatselijke kerk.

Kerkradiobusjes
Deze staan thuis bij de kerkradioluisteraars. De bijdrage is vrij, wordt maandelijks opgehaald en mag worden gezien als de zondagse collecten. De opbrengst is voor het onderhoudsfonds.

Verjaringsfonds
Elk gemeentelid ontvangt op zijn of haar verjaardag een felicitatie van de kerk. Bij deze felicitatie zit een envelopje ingesloten, dat door één van de vrijwilligers graag gevuld met een gift weer wordt opgehaald. De opbrengst is bestemd voor de predikantsplaats, het hebben van een eigen dominee is één van de grootste kostenposten.

Giften
Ook giften zijn van harte welkom. Indien de gever een bijzonder doel aangeeft, dan gaat de gift daarheen en anders naar de instandhouding van de eredienst.
terug