Collecteren tijdens Coronacrisis

Juist in deze tijd zijn uw giften hard nodig om onze kerkdiensten in stand te houden, maar ook om hulp te bieden daar waar de nood het hoogst is. Om dit makkelijker te maken kunt u nu direct via de link op deze pagina een betaling uitvoeren. Uiteraard is de voorgaande methode, handmatig via internetbankieren, ook nog steeds mogelijk.

De iDeal betaling van de diaconie verloopt veilig via de Rabobank, de iDeal betaling van de kerkvoogdij verloopt veilig via de SKG, een speciale bank voor kerkelijk geldbeheer.

In plaats van 3 collectezakken zullen we nu voor 2 doelen 'collecteren': diaconie en kerkvoogdij. De giften op de rekening van de kerkvoogdij verdelen we evenredig tussen ‘instandhouding eredienst’ en het ‘onderhoudsfonds’. Bij wisseling van een bestemming zullen we de link verversen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

 Collecte 1  Diaconie – doorlopend (nieuwe betaallink 21-06-2021 toegevoegd)
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak:

 
 of via link: Collecte diaconie (vermelding C.M. Baars betreft ontvanger namens de diaconie, dit is correct)

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL41 RABO 0353 3654 67 o.v.v. Diaconie Herv. Gem. Nieuwland.

 Collecte 2 en 3  Kerkvoogdij - doorlopend (nieuwe betaallink 06-02-2021 toegevoegd)
Uw giften zijn bestemd voor het kerkgebouw en alle onkosten die we maken om de kerkdiensten door te laten gaan in een warm en droog gebouw waarin Gods Woord en de lofzangen tot Zijn eer kunnen blijven klinken. Een deel van uw giften wordt ook gebruikt voor de nieuwbouw van Onder de Toren. Daarnaast zullen we de helft van de giften gebruiken voor het Onderhoudsfonds.
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :

  
 of via link: Collecte kerkrentmeesters

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL89 RABO 0373 7052 12 o.v.v. College van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Nieuwland.
 

 Zendingsbus  IZB/GZB - doorlopend
Uw giften zijn bestemd voor projecten van de GZB (2/3 deel) en de IZB (1/3 deel).
Uw gift kunt u geven door te klikken op de afbeelding van de collectezak :


  of via link: Betaallink zendingsbus

Wilt u liever zelf alles invullen dan kan dat ook nog steeds via NL56RABO 0341 3132 38 t.n.v. Zendings- en Evangelisatiecommissie Nieuwland, onder vermelding van ‘Zendingsbus’.

terug

Agenda

Kerkdienst

08 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

08 aug 2021 om 18.30 uur

Kerkdienst

15 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

15 aug 2021 om 18.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.