College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters die deel uitmaken van de kerkenraad en in het bijzonder tot taak hebben zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de kerk. Daartoe behoort onder meer ook de zorg voor pastorie, tuin, organisten, koster, tuinman en kerkradio. Het college wordt hierin bijgestaan door de commissie van advies en bijstand. De samenstelling van het college van kerkrentmeesters vindt u in het artikel over de kerkenraad.

Commissie van advies en bijstand
dhr. A.F. Benschop, tel. 567235, Smalzijde 25A, 4243 JP
dhr. W. van der Ham, Bazeldijk 20a, 4231 ZD Meerkerk
dhr. H. het Lam, Kort Nyelant 12, 4243 HC
dhr. T.G. 't Lam, tel. 353738, Zalingstraat 2, 4243 JV
dhr. A.G.W. Scherpenzeel, tel. 562294, Breezijde 31, 4243 JN
dhr. F. Treuren, Zalingstraat 6, 4243 JV

Kostersechtpaar
Dhr. en mevr. Haag, tel. 351589, Zalingstraat 3, 4243 JV 

Organisten
Bertine Bikker
Arie Buizert
Leonard de Groot
Maarten van Rijswijk
Wouter Snetselaar
Piet van Wijk

Archiefbeheer
dhr. C. Verwaaij, beheerder, tel. 561538 , Klinkert 5, 4241 TD

Kerkelijk ontvanger/Administrateur
dhr. P. Kant, tel. 353019, Zalingstraat 23, 4243 JV

Bankrekening college van kerkrentmeesters: bankrekeningnummer NL 89 RABO 0373 7052 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het onderhoudsfonds: bankrekeningnummer NL 70 RABO 0341 3036 74 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het orgelfonds: bankrekeningnummer NL 92 RABO 0373 7052 55 t.n.v. Orgelfonds Herv. Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het bouwfonds OdT: bankrekeningnummer NL 68 RABO 0140 0729 42 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
terug