Nieuwsbericht - Nieuwbouw ODT 2.0

Al geruime tijd is het stil gebleven rondom de plannen van ons nieuwe kerkelijk centrum. Dit kwam vooral omdat het eerste ontwerp door de gemeente werd afgekeurd. Na intensief overleg is hier gelukkig een aangepast ontwerp uit voort gekomen, waar we binnenkort opnieuw het gesprek met de gemeente over aangaan. We hebben er goede hoop op dat het ditmaal goedgekeurd wordt, en we redelijk vlot over kunnen gaan tot de vergunningaanvraag.

Het is zeker een traject waar we een lange adem voor nodig hebben, maar dat maakt straks het resultaat des te mooier. Hieronder vindt u een visualisatie van de ontwerprichting die we nu op gaan. We houden u op de hoogte.

terug