Coronamaatregelen actueel

Update - 24-02-2022
We zijn dankbaar dat we als kerk de deuren weer wagenwijd voor iedereen, zonder belemmering open mogen zetten. We nodigen u allen hartelijk uit om met ons in de diensten Gods goede Naam te loven. 
terug