Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en de predikant. Lees hier hun namen en contactgegevens. 

Predikant
A. van der Stoep             
tel. 0183-352677, Breezijde 1, 4243 JM
e-mail: predikant.vanderstoep@gmail.com

Wanneer Nieuwland vacant is, dus wanneer de predikantsplaats onbezet is, wordt door de classis een consulent voor Nieuwland aangewezen.

Ouderlingen
dhr. C. Huiting (scriba kerkenraad)
tel. 0183-352478, Hoge Giessen 8, 4221 MA, Hoogblokland
e-mail: scriba@hervormdnieuwland.nl 

dhr. M.J. Anker
tel. 06-38280585, Leerbroekseweg 55, 4245 KS Leerbroek

dhr. C. de Jong
tel. 0183-354142, Breezijde 2, 4243 JM Nieuwland

dhr. G.M. Weeda
tel. 0183-352053, Zalingstraat 9, 4243 JV Nieuwland

dhr. S. Wisse
tel. 0183-840125, Dorpsplein 7, 4243 JC Nieuwland 

Diakenen
dhr. L.M. de Groot (voorz. diaconie)
tel. 0345-701139, Achterdijk 12, 4243 TM, Nieuwland

dhr. C.M. Baars (adm. diaken)
tel. 0183-359901, Zalingstraat 17, 4243 JV Nieuwland

dhr. G.W. Kortlever (assessor kerkenraad)
tel. 0345-599490, Leerbroekseweg 31, 4245 KS, Leerbroek

Ouderlingen-kerkrentmeesters
dhr. J.W. van Herk (voorz. coll.v.kerkrentmeesters)
tel. 0183-352196, Zijlkade 31a, 4243 JD Nieuwland

dhr. A. Treuren (penningm. coll.v.kerkrentm.)
tel. 0183-351160, Geer 31, 4243 JS Nieuwland

dhr. W. Geuze (secr. coll.v.kerkrentm.)
tel. 06 27075352, Kort Nyelant 2, 4243 HC Nieuwland

Iedere Hervormde Gemeente maakt deel uit van grotere verbanden. Zo staat enerzijds iedere gemeente op zichzelf, anderzijds kent zij een groter geheel. We moeten dan niet alleen denken aan de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook heeft iedere gemeente te maken met het classicale verband. Nieuwland is aangesloten bij de classis Zuid-Holland Zuid. Per gemeente zijn twee ambtsdragers afgevaardigd.
 
terug