Kerstfeest Zondagsschool

Kerstfeest
Kerstfeest is een prachtig feest, Jezus komt als klein baby’tje naar de wereld. We vieren het Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool op maandag 26 december in de dorpskerk van Nieuwland. Het Kerstfeest begint om 18:30.
De weken voorafgaand aan het Kerstfeest, oefenen we de liederen die we gaan zingen.
Hieronder vindt u de liederen die we zingen én linkjes naar de liederen zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen.

Liedblad jongste groep (1,2,3):
Liedblad middelste en oudste groep (groep 4-8):

Alle kinderen:
Wij trekken in een lange stoet:                                 https://www.youtube.com/watch?v=_KMBmbhM9ZA
Kom erbij want ik wil je iets vertellen:                       https://www.youtube.com/watch?v=Xev3Ok5Bz2Y
Wees niet bang Maria:                                             https://www.youtube.com/watch?v=6Uu_9Xyk8fk

Kinderen jongste groep (groep 1,2,3)
Een koning is geboren:                                                https://www.youtube.com/watch?v=tefD8SgZ46Q

Kinderen middelste en oudste groep (groep 4-8)
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam:              https://www.youtube.com/watch?v=-KL40pKex-E

Liederen voor de samenzang:
Psalm 100 vers 1 en 3:                                         https://psalmboek.nl/zingen.php?psalm=100&psvID=1&s=rit6#psvs
Komt allen te samen (vanaf 1:03)                        https://www.youtube.com/watch?v=pzRMGtDeWuw
Wijs mij de weg naar Bethlehem:                         https://www.youtube.com/watch?v=UNdeGoPu8mU
Ere zij God                                                           https://www.youtube.com/watch?v=ZMtkoWo45ME
terug