Liederen zingen voor de dienst

De volgende liederen worden gezongen voor de dienst op 1ste pinksterdag:
  • Wk 193: 1 en 4 (God giet zijn heil op Pinksteren uit)
  • Wk 198: 1 en 4  (Ja, de Trooster is gekomen!)
  • Wk 192  (Geest van hierboven)
  • Wk 206: 1 en 2 (Verhef, verhef uw lofgezangen)
terug