Mannenvereniging

Nieuwland heeft een bloeiende interkerkelijke Mannenvereniging, waar vooral broederlijk wordt sa­mengewerkt tussen leden van verschillende kerken. De naam van deze vereniging luidt: "Eén is uw Meester".

Op elke vergaderavond wordt een hoofdstuk uit een bepaald Bijbelboek besproken. De vergaderin­gen worden op dinsdagavond gehouden, vanaf acht uur in "'t Kruispunt" (tenzij anders aangekondigd). De Mannenvereniging vergadert tien keer per seizoen. Eén keer per seizoen is er een geza­menlijke vergadering met Jeugdvereniging "Maranatha".

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:
dhr. F. Boom (voorz.), Geer 8, Nieuwland tel. 352689
dhr. F. Wilkes (secr.), Geer 22, Nieuwland tel. 352946
dhr. F. Van der Ham (alg. adj.), Smalzijde 2, Nieuwland  tel. 351681
dhr. J. Anker (penningm.), Leerbroekseweg 55, Leerbroek tel. 351062
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 29 mei 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 29 mei 2022 om 18:30

Rommelmarkt

za 04 jun 2022 om 09:00

Eerste Pinksterdag

zo 05 jun 2022 om 09:00

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.