Mannenvereniging

Nieuwland heeft een bloeiende interkerkelijke Mannenvereniging, waar vooral broederlijk wordt sa­mengewerkt tussen leden van verschillende kerken. De naam van deze vereniging luidt: "Eén is uw Meester".

Op elke vergaderavond wordt een hoofdstuk uit een bepaald Bijbelboek besproken. De vergaderin­gen worden op dinsdagavond gehouden, vanaf acht uur in "'t Kruispunt" (tenzij anders aangekondigd). De Mannenvereniging vergadert tien keer per seizoen. Eén keer per seizoen is er een geza­menlijke vergadering met Jeugdvereniging "Maranatha".

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:
dhr. F. Boom (voorz.), Geer 8, Nieuwland tel. 06-13401619
dhr. F. Wilkes (secr.), Geer 22, Nieuwland tel. 352946
dhr. M. de Baat (alg. adj.), Distel 10, Hoogblokland tel. 06-51079895
dhr. N. Sterk (penningm.), Langeschenkel 3, Nieuwland tel. 745618
terug