Liturgie Kerstnachtdienst

Klik hier voor de liturgie van de Kerstnachtdienst: Naar het licht toe.

Welkom in de kerk

Kerst is een wonder! In de kerk vieren we dat Jezus ruim 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam. Van harte welkom om één of meerdere kerkdiensten rondom Kerst en Oud & Nieuw mee te maken. 

Heeft u vragen, wilt u meer weten over het christelijk geloof of heeft u geen Bijbel en wilt u er één ontvangen? Neem dan contact op met iemand van de Zendings- en evangelisatiecommissie:

Klazina Baars 06-33858287
Theo van der Ham 06-12839539
Diana Heikoop 06-25241149
Ciska van Herk 06-57957207
Gerard Weeda 06-15270431
Gerlinde de Wilde 06-55167228
Cora Anker 06-36369037

Zendingsavond

Sinds 2016 leeft onze gemeente mee met Martin en Marleen ’t Hart die in juni van dat jaar voor een periode van 4 jaar door de GZB zijn uitgezonden naar Rwanda. Martin houdt zich bezig met het verbeteren van de ICT structuur, om op deze manier jongeren online beter met het evangelie te kunnen bereiken.
Marleen houdt zich  bezig met het zondagsschoolwerk en het verbeteren van christelijk onderwijs. Tijdens de zendingsavond op DV maandag 5 oktober komen zij in de kerk vertellen over hun werk op het zendingsveld. Van harte hiervoor uitgenodigd. Klik hier om te reserveren.

Gemeentedag D.V. 26 september 2020

De gemeentedag gaat helaas niet door!
Door het toenemende aantal besmettingen - ook in onze regio - en de onzekerheid die dat met zich meebrengt, heeft de commissie gemeend dat het verstandiger is de dag te annuleren. Dat vinden we uiteraard erg spijtig, omdat het juist fijn was geweest elkaar als gemeente weer te kunnen ontmoeten. 
Toch willen we de opening van het winterwerk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er zal 's avonds om 20.00u via de bekende lifestream (zie Nieuwland via www.kerkdienstgemist.nl) en via de kerktelefoon een online uitzending zijn.
De voorzitter van de commissie zal een overdenking verzorgen over het thema 'Goed om te horen' en ook zal er een online sing-in zijn. Er wordt gezongen en gemusiceerd vanuit de kerk en thuis kunt u mee zingen. Klik hier voor de liederen.
We hopen op deze manier toch aandacht aan de opening van het winterwerk te besteden en dat u na de uitzending tegen elkaar zegt: dat was goed om te horen...!

VBW 2021

Ha jongens en meiden, het is zover… de Vakantie Bijbel Week! Je hebt al een uitnodiging gehad, maar hierbij nog een herinnering. Jullie zijn van harte welkom op dinsdag, woensdag en donderdag. Dit jaar zijn ’s ochtends (van 9:30 – 11:30) de kinderen die naar groep 1 t/m 4 gaan welkom in ’t Brandpunt en ’s middags (van 13:30 – 15:30) de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 t/m 8 gaan. Woensdag begint de VBW om 10:00 en starten de kinderen van groep 1 t/m 4 in ’t Brandpunt en kunnen vanaf 14:30 opgehaald worden op het schoolplein. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn vanaf 10:00 welkom in Onder de Toren en zijn om 15:00 klaar met het programma in ’t Brandpunt (voor eten tussen de middag wordt gezorgd!)  

Het thema dit jaar is: ‘Hallo, contact!’ Het is fijn om contact te hebben met je vrienden en vriendinnen, je familie of kennissen. Heel bijzonder is dat God ook contact met ons zoekt. Daarover denken we na de tijdens de Vakantie Bijbel Week. We gaan luisteren naar Bijbelverhalen, praten daarover tijdens knabbel & babbel, we gaan mooie dingen maken, lekker veel zingen en hebben leuke spellen bedacht. Iedereen is van harte welkom, dus neem gerust iemand mee!

Beroepingswerk

In de profielschets hebben we opgenomen wat wij belangrijk vinden en verwachten van de te beroepen dominee. Lees verder.
Lees meer 

Kerstnachtdienst

Klik hier voor het programma van de kerstnachtdienst.

Bijeenkomst in de Stille Week

Datum: D.V. woensdag 31 maart 
Tijd: 19.30 uur
Volledig digitaal, te volgen via internet en kerkradio.
Thema: Gegroet, Koning van de Joden!
Klik hier voor de liturgie.

Gemeentedag 2021

Klik hier voor de uitnodiging en het opgaveformulier.

GZB Event

Liturgie 25-12-2021

Klik hier voor de liturgie voor het Kerstfeest van de Zondagsschool.

Nieuwsbericht - Activiteitendag

Sinds zaterdag 19 februari ziet Nieuwland er een stuk fleuriger uit, na de verkoop van viooltjes, narcissen, witte en blauwe druifjes en primula’s. De verkoop hiervan heeft 850 euro opgeleverd.

Hieronder ziet u een overzicht van de opbrengsten ...
 
Lees meer 

Strooifolder 'Activiteiten seizoen 2020-2021'

Dit jaar kan de Activiteitendag in het Brandpunt, vanwege de maatregelen, niet doorgaan. In plaats daarvan worden er het hele winterseizoen diverse acties gehouden. Klik hier voor meer informatie.

Zondagsschool

Ha jongens en meiden van de zondagsschool,

Wat is het lang geleden dat we jullie gezien hebben! De laatste keer dat we jullie zagen was met het Kerstfeest van de zondagsschool. Wat een mooi feest was dat!
Nu de scholen open zijn, willen we heel graag weer starten met de zondagsschool. Zondag 28 februari willen we weer beginnen.
Zoals jullie wel weten, hebben we nog altijd te maken met het Coronavirus en de regels die daarbij horen. We hebben daarom besloten om bij de zondagsschool de groepen van school aan te houden.
Dit betekent het volgende:
Lees meer 

Liturgie 26-12-2021

Klik hier voor de liturgie voor de doopdienst op 26 december.

Nieuwsbericht - Nieuwbouw

Graag hadden we u op de gemeenteavond over de huidige voortgang omtrent de ontwikkeling van ‘Onder de Toren’ geïnformeerd, maar deze kon helaas door het coronavirus geen doorgang vinden. Dit bericht voorziet in de belangrijkste informatie en stand van zaken, maar voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de bouwcommissie of via kruispunt.nieuwland@gmail.com.
Lees meer 

Nieuwsbericht - Hart4Rwanda

Sinds 2016 leeft onze gemeente mee met Martin en Marleen ’t Hart die in juni van dat jaar vanuit de Hervormde gemeente in Veenendaal zijn uitgezonden naar Rwanda. Martin houdt zich bezig met het verbeteren van de ICT structuur, om op deze manier jongeren online beter met het evangelie te kunnen bereiken. Marleen werkt op diverse basisscholen in de omgeving en zet zich in voor verbetering van het onderwijs. Martin en Marleen schrijven zeer regelmatig over hun activiteiten en belevenissen in Rwanda. Klik hieronder voor hun persoonlijke verhalen https://www.gzb.nl/zendingswerkers/marleen-en-martin-t-hart/home?user_id=1024317 of bekijk hun filmpje over verlenging van hun verblijf aldaar https://www.youtube.com/watch?v=aF2ytrXuqXM&feature=youtu.be
 

Martin en Marleen 't Hart

Willen jullie weten hoe het met hen afgelopen jaar gegaan is, kijk dan deze
video: Lichtpuntjes.
Wilt u hen of één van de andere zendingswerkers financieel ondersteunen,
klik hier... 

Nieuwsbericht - Nieuwbouw ODT 2.0

Al geruime tijd is het stil gebleven rondom de plannen van ons nieuwe kerkelijk centrum. Dit kwam vooral omdat het eerste ontwerp door de gemeente werd afgekeurd. Na intensief overleg is hier gelukkig een aangepast ontwerp uit voort gekomen, waar we binnenkort opnieuw het gesprek met de gemeente over aangaan. We hebben er goede hoop op dat het ditmaal goedgekeurd wordt, en we redelijk vlot over kunnen gaan tot de vergunningaanvraag.
Lees meer 

Jaarrooster 2021-2022

Bekijk hier het jaarrooster.