Ouderencomité

Het Ouderencomité in Nieuwland organiseert activiteiten voor de ouderen in
onze gemeente. Het is interkerkelijk. Erelid is mw. E.C. Bijl-Crielaard. 

Eenmaal per maand, op dinsdagmiddag, is er ouderenmiddag in
verenigingsgebouw “Brandpunt”. De middag begint om 14.30 uur. Iedereen vanaf
ongeveer 65 jaar is welkom. Op de middagen is er veelal een spreker over een
bepaald onderwerp met een presentatie. Er is een Kerstmiddag met aansluitend
een broodmaaltijd. Met Kerst wordt een dagboek en een attentie gegeven. In
het voor- en najaar wordt een excursie georganiseerd met aansluitend een
maaltijd en in de maand mei is er een dagtocht met een bus.

De ouderen krijgen in september en in januari een programma uitgereikt met
data en uitgebreide informatie over de activiteiten.

Komt u gezellig eens kijken op een ouderen­middag. Van harte welkom!

Het ouderencomité bestaat uit:
mw. N. Verwaaij - van Daalen (voorzitter), Klinkert 5, Arkel tel. 561538
mw. G.H. Krouwel - van Ooijen (2e voorzitter), Geer 5 tel. 06-49748904
mw. L.L. Treuren - Rietveld (secr.), Geer 31  tel. 351160
mw. M. Krul - Smits (penn.), Tiendweg 2a, Kedichem tel. 06-23958780
mw. J. Baars - van Werd (alg. adj.), Zalingstraat 1 tel. 352441
terug