Ouderlingen en wijken

Aan de ouderlingen is onder meer toebetrouwd het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de sacramenten, de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten, de zorg om de gemeente rondom Woord en sacrament samen te brengen alsmede de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt.

Eenmaal in de twee jaar komen twee ouderlingen bij u op huisbezoek. Zij zien er iedere keer weer naar uit om samen met u over de zaken van het geloof te spreken. Om te vernemen wat de we­ke­lijk­se verkondiging van het Woord in uw leven uitwerkt. Uiteraard kunnen ook an­dere dingen betreffende onze gemeente ter sprake komen.

Voor de pastorale zorg is de predikant altijd de eerst aanspreekbare. Bij zijn afwezigheid treedt een ouderling op als zijn vervanger.

De kerkenraad heeft daartoe de gemeente ingedeeld in vier pastorale wijken. De indeling is hier­onder weergegeven. Iedere wijk heeft zijn eigen ouderling: de wijkouderling. De wijkouderling draagt bij afwezigheid van de predikant zorg voor het hem toegewezen deel van de gemeente.

Wijkindeling   
Wijk 1
Ouderling C. de Jong

Kwakernaak
Torenpad
Torenstraat
Verduinstraat
Zalingstraat
Ryerskop
 
Wijk 2
Ouderling P. Benschop

Geer
Zijlkade
Dorpsplein 
Wijk 3 
Ouderling G. Weeda

Gorinchem
Hoogblokland
Leerbroek
Leerdam
Maarssen
Meerkerk
Burg. Berendsstraat
Jan Poldermanstraat
Kerkstraat
 
Wijk 4
Ouderling S. Wisse

Achterdijk
Breezijde
Smalzijde
Lange Schenkel
Kanaaldijk
Klinkert
Kort Nyelant
Nieuweweg
Verzorgingstehuizen
 
terug

Agenda

Kerkdienst

08 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

08 aug 2021 om 18.30 uur

Kerkdienst

15 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst

15 aug 2021 om 18.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.