Beroepingswerk

De kerkenraad heeft een profielschets opgesteld die leidend is in de zoektocht naar een nieuwe predikant. Via deze weg stellen wij u hiervan op de hoogte, en heeft u inizcht in dit profiel.

We willen u vragen om met deze profielschets in gedachten namen van proponenten of predikanten in te dienen die u goed vindt passen binnen dit profiel. Dit kan uiterlijk tot zaterdag 29 januari per email aan de scriba (chris@hoveniersbedrijfhuiting.nl) of schriftelijk bij ouderling Christiaan de Jong (Breezijde 2).

De profielschets vindt u hier.
terug