Welkom

U / jij kunt via deze website kennismaken met onze gemeente en geïnformeerd worden over wat wij geloven, wie wij zijn als gemeente en wat wij doen. Als Hervormde gemeente zijn we geroepen om het evangelie van Jezus Christus door te geven aan een wereld verloren in schuld, maar ook om elkaar op te bouwen in het geloof in de Drie-enige God.

Weet u / jij dat de Bijbel antwoord geeft op de grote vragen van het leven?
Deze en andere vragen over het geloof houden ons bezig.
We geloven dat Jezus Christus ons als gemeente heeft samengebracht. Luisterend naar Hem willen we over deze vragen nadenken.
Wilt u / wil jij hierover met één van onze ouderlingen of predikant in gesprek? Benader hen gerust!
Wij hopen ook voor u / jou een wegwijzer te zijn!
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
terug