Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

De Zending is een zeer belangrijke taak van de Kerk en vraagt om een goede toerusting en toewijding. Als de gemeente geen oog heeft voor haar roeping in de wereld, dichtbij en veraf, dan wordt ze smakeloos in plaats van een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

In de Kerkorde is bepaald dat de ambtelijke vergadering van de kerk een orgaan van bijstand moet hebben dat zich met de Zending bezig houdt. De kerkenraad benoemt de leden van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Deze telt zes leden:
dhr. T.J. van der Ham (voorz.), Geer 47, 4243 JT         tel. 0345-599407  tjvanderham@hotmail.com
mw. K. Baars-Krouwel (secr.), Zijlkade 18, 4243 JE  tel. 353106 mjbaars@kliksafe.nl
mw. C. Anker - Doek (penn.), Leerbroekseweg 55, Leerbroek  tel. 06-36369037 cora.anker@hotmail.com 
mw. G.C. de Wilde-de Lange, Bazeldijk 71, 4231 ZC Meerkerk tel. 06-55167228 gerlindedelange@hotmail.com
dhr. D.R.B. Heikoop, Zalingstraat 29, 4243 JV         tel. 06-11498253  
mw. C. van Herk - Bos, Zijlkade 31a, 4243 JD tel. 352196  
                                              
Een aantal taken van de commissie:
-      het organiseren van een avond voor de gemeente in het teken van GZB of IZB;
-      het verkopen van de GZB dagboekjes;
-      het huis-aan-huis verspreiden van de Kerst- en Paasecho;
-      het organiseren van projecten en ledenwerfacties ten behoeve van de zending.
terug