Coronavirus - Beleid rondom de komende kerkdiensten

- Update  1-12-2021 - 
Per 1 december zijn enkele kleine wijzigingen van kracht naar aanleiding van het nieuwe overheidsadvies. Let op! de avonddienst is verplaatst naar de middag.

Ga naar de pagina 'kerk in coronatijd' voor meer informatie.

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente Nieuwland van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dagelijks Woord

Liederen voor het kerstfeest van de Zondagsschool

Klik hier voor het liedblad voor de jongste groep.
Klik hier voor het liedblad voor de middelste en oudste groep.
Wil je de liederen luisteren via YouTube? Klik hier voor de linkjes naar de liederen.

Nieuwsbericht - Activiteitendag

De trekking van de grote verloting van de activiteitendag heeft plaats gevonden en de winnaars hebben hun prijs inmiddels thuis ontvangen. De netto-opbrengst van de verloting is 2.888 euro. Alle kopers en verkopers van de loten bedankt, evenals de sponsoren van de prijzen. De hoofdprijs is gewonnen door...

Talentenveiling 2021

Klik hier voor het overzicht van de aangeboden talenten voor de talentenveiling.
 

Nieuwsbericht - Nieuwbouw ODT 2.0

Al geruime tijd is het stil gebleven rondom de plannen van ons nieuwe kerkelijk centrum. Dit kwam vooral omdat het eerste ontwerp door de gemeente werd afgekeurd. Na intensief overleg is hier gelukkig een aangepast ontwerp uit voort gekomen, waar we binnenkort opnieuw het gesprek met de gemeente over aangaan. We hebben er goede hoop op dat het ditmaal goedgekeurd wordt, en we redelijk vlot over kunnen gaan tot de vergunningaanvraag.

Martin en Marleen 't Hart

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober.
Wilt u hen of één van de andere zendingswerkers financieel ondersteunen,
klik hier... 

Jaarrooster 2021-2022

Bekijk hier het jaarrooster.